Εξαιρετικά κουρέματα, θαυμάσιοι άνθρωποι, πολύ καλό σέρβις! Γι’ αυτό έρχομαι σταθερά εδώ και χρόνια.