Περάσανε πολλά χρόνια… πια δε μένω στην Αθήνα αλλά τα κουρέματα του κυρίου Νότη ήταν από τα καλύτερα. Κάθε φορά μοναδικά, τέλεια για το πρόσωπό μου και όμορφα… μοναδικά…