Βαφές

nayo_main

Yo Coloring fast mousse

Χρωματικός αφρός σταδιακής δράσης ο οποίος αποκαθιστά το χρώμα εύκολα , γρήγορα και διακριτικά , σε μαλλιά μέχρι και 70% γκρίζα.Η χωρίς αμμωνία και οξειδωτικά σύνθεσή του είναι ευγενική στα μαλλιά και δρα με ήπιο τρόπο.Καλύπτει τα γκρίζα σταδιακά και με κάθε εφαρμογή , χάρη στις χρωστικές οι οποίες οξειδώνονται ερχόμενες σε επαφή με τον αέρα , επιτυγχάνοντας μια διακριτική και μόνιμη αλλαγή χρώματος.

   

  nayo_main

  ΝaΥο: Natural innovative technology

  Discover the innovation in hair colour.

  Ammonia and PPD (allergens) free, providing 100% hair coverage, absolutely odorless

  Intense colours and perfect coverage. 100% odors free, easy to apply and pleasant for the client.

  Total uniformity of the tone from roots to ends.                          
  Long-lasting colours.

  With organic ingredients only
  :

  Calendula: Delivers a calming and shoothing effect.
  Yogurt extract: protects the hair fibres gently.
  Flax: Restores moisture, shine and silkiness.
  It’s colour delight!

   

  Yo Coloring: The Colour of Gentleness

  Curative hair colour with yogurt extract. A combination of an effective and at the same time nourishing hair colour, that helps keep your hair strong and healthy, due to the following ingredients/components:

  - Lipids for protection
  - Lactose for hydration
  - Protein for recovery
  - Anti-oxidant and restoring vitamins

  Ammonia free: for maximum colour performance without using ammonia, eliminating unpleasant odours that usually come with hair colour


  PPD free: PPD has to do with several chemical substances that can be harmful and unfortunately most of the hair colours that can be found in the market- professional or not- contain. It is known that such substances can cause skin allergic reactions and other side-effects, even wounds.

     

  Performance Color

  Performance Color system contains aloe Vera, a natural ingredient that is extremely hydrating, hypoallergenic and protective.

   
  kroma_life

  Kroma Life

  Hair chromotherapy contains bamboo extracts that nourishes and colours your hair in one step.
  An innovative, easy to use product which, in just 3 minutes, gives hair:

  - extreme brilliance and reflective color intension

  - deep nourishment
  - colour protection and long-lasting results


  All of this is made possible thanks to Kroma Nourishair Enhancer, a complex of conditioning and nourishing agents that hydrate the structure and revive the colour.

     

  mainframe

  flickr Twitter Facebook Newsletter Photos News Services Offers Products