Ηροδότου 7,Κολωνάκι

T: 2107223864 / F: 2107230759

Ωράριο λειτουργίας

Σεπτέ­μβριος - Ιούλιος
Δευτέ­ρα: Κλειστά
Τρίτη - Παρασκευή: 9:00 - 18:30
Σάββατο 8:30 - 15:00

Αύγουστος
Δευτ­έρα + Τρίτη + Π­έμπτη + Παρασκευή: 9:00 - 18:30
Τετάρτη: 9:00 - 15:00
Σάββατο: Κλειστά
mainframe

flickr Twitter Facebook Newsletter Photos News Services Offers Products